Analizy Makroekonomiczne

Analizy makroekonomiczne

Analizy Makroekonomiczne

Posiadając wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych, analitycy DM AFS są w stanie przeprowadzić nawet najbardziej wyrafinowane analizy makroekonomiczne. Część z naszych pracowników poświęca się również pracy naukowej na najlepszych polskich uczelniach ekonomicznych i odbywa staże naukowe na najbardziej renomowanych uniwersytetach na świecie. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że wykorzystywana przez nich metodologia jest zgodna z obowiązującymi na świecie normami i regułami prowadzenia badań naukowych.