Doradztwo bieżące

Doradztwo bieżące

Profesjonalne bieżące doradztwo

Temat ryzyka finansowego w istotny sposób wpływa na długoterminowy wynik firmy. Zmiany kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen surowców w istotny sposób mogą zniwelować wysiłki sprzedażowe i osiągane zyski w długim terminie. Współpraca bieżąca z Domem Maklerskim AFS daje następujące korzyści:

  1. Audyt dotychczasowych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie zarówno przez pryzmat przyjętego podejścia do ryzyka walutowego, stosowanych narzędzi jak i realizowanych przez banki marż przy zawieranych transakcjach (dochodzących czasami do kilku procent nominału transakcji);
  2. Bezpośredni kontakt z dedykowanym doradca walutowym, którego celem jest codzienna analiza rynku w oparciu o bieżące potrzeby klienta;
  3. Bieżąca kontrola rynku walutowego połączona z analizą marż banków oraz wskazywaniem optymalnych momentów do zwarcia transakcji kupna/sprzedaży walut- zarówno spotowych, jak i terminowych (transakcji zabezpieczających przed ryzykiem finansowym);
  4. Optymalizacja/Przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem walutowym w oparciu o istniejące źródła ryzyka u Klienta (podejście na bazie przepływów walutowych lub zarządzanie kursami fakturowymi);
  5. Możliwość przejęcia przez DM AFS procesu negocjacji transakcji walutowych w bankach, w imieniu klienta, na bazie otrzymanego przez Klienta pełnomocnictwa;
  6. Dostęp do wyselekcjonowanych informacji rynkowychw postaci analiz rynku walutowego z prognozami wybranych par walutowych wysyłanych na adres mailowy oraz krótkich wiadomości tekstowych;