Zasady Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Zasady Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Zasady Zarządzania Ryzykiem Finansowym to dokument stanowiący kompletną instrukcję procesu zarządzania ryzykiem finansowym na poziomie strategicznym wraz z opisem kluczowych procesów operacyjnych. W ramach opracowywania Zasad Zarządzania Ryzykiem wraz z zespołem pracowników Klienta ustala się cele i podstawowe wytyczne procesu zarządzania ryzykiem finansowym.

Wdrożenie tego typu rozwiązań zapewnia transparentność i czytelność procesów, a także ułatwia prowadzenie kontroli nad prowadzona działalnością. Zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania ryzykiem finansowym oraz jasne określenie zakresów obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych jednostek Spółki bezpośrednio wpływa na osiągany efekt ekonomiczny.