System AFS Risk Manager

System AFS Risk Manager

AFS Risk Manager to system umożliwiający kompleksowe zarządzanie ryzykiem finansowym od momentu pojawienia się ekspozycji na ryzyko, poprzez odpowiednia analizę zagrożenia, jakie ze sobą niesie, wybór odpowiednich instrumentów zabezpieczających, wycenę i monitorowanie zawartych transakcji, kończąc na badaniu efektywności powiązań zabezpieczających i odpowiednim księgowaniu instrumentów finansowych, zgodnie z zasadą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

AFS Risk Manager składa się z 5 modułów, z których każdy odpowiada za wsparcie innej części procesu zarządzania ryzykiem.

Wycena opcji lub kontraktu

System jest w stanie wycenić dowolną opcję waniliową lub kontrakt terminowy na parach walutowych EURUSD, USDPLN, EURPLN. Pozwala na dowolne kształtowanie parametrów wycenianego instrumentu takich jak:

  • Rodzaj instrumentu,
  • Data zawarcia, zapadalności,
  • Nominał,
  • Kurs wykonania,
  • Kurs spot

System umożliwia również swobodne zarządzanie nielimitowaną liczbą zawartych instrumentów zabezpieczających i obserwację zmian ich wartości, a także ciągłe dodawanie nowych pozycji lub usuwanie już rozliczonych transakcji.

Przeprowadzanie skomplikowanych analiz

Bardzo ważną funkcją AFS Risk Manager jest możliwość przeprowadzania skomplikowanych Analiz VaR czy Analiz scenariuszowych z dowolnie dobranymi parametrami.

Wyniki Analiz podawane są w postaci liczbowej oraz przy pomocy wykresów. Istnieje możliwość swobodnego doboru parametrów pozwalających na pozyskanie kompleksowej informacji na temat ryzyka, na które narażona jest Spółka i podejmowanie świadomych decyzji na poziomie operacyjnym oraz strategicznym.

Moduł rachunkowości i zabezpieczeń

System posiada moduł ułatwiający stosowanie rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie. Pozwala on na przeprowadzenie testów efektywności dowolnych powiązań zabezpieczających. Testy ExAnte umożliwiają obliczenie efektywności powiązania zabezpieczającego, a testy ExPost wskazują jak zmiany wartości czasowej i wyceny danych instrumentów zabezpieczających powinny zostać zdekomponowane w różnych pozycjach w sprawozdaniu finansowym.

Moduł Rynku

Moduł Rynku jest znakomitym narzędziem dostarczającym informacje rynkowe, kluczowe dla zrozumienia procesów wpływających na ryzyko walutowe.

Daje użytkownikowi dostęp do:

  • notowań live najistotniejszych par walutowych,
  • wiedzy na temat aktualnych wydarzeń rynkowych,
  • bieżących notowań kursów walutowych,
  • wykresów notowań kursów walutowych definiowanych przez użytkownika

Moduł ten jest kompendium wiedzy i źródłem istotnych informacji dla zarządzania ryzykiem finansowym.

Wypróbuj rozwiązanie już dziś!

AFS Risk Manager - wersja testowa

Wypełnij poniższy formularz żeby otrzymać dostęp do wersji testowej