Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń

Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń

Podstawowym celem wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń jest uodpornienie wyniku finansowego na zmiany wyceny instrumentów zabezpieczających.

Przedsiębiorstwa, które do wyceny instrumentów finansowych stosują zapisy ustawy o rachunkowości narażają się na niebezpieczeństwo znacznych fluktuacji wyniku finansowego, które nie mają nic wspólnego z faktyczną kondycją spółki. Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń zgodnej z MSR-ami pozwala uniknąć takiej sytuacji, a jednocześnie nie jest związane z koniecznością wdrożenia MSR w innych procesach księgowych.

Zespół projektowy DM AFS oferuje naszym Klientom:

  • Prezentację metod rachunkowości zabezpieczeń;
  • Przygotowanie wzorów dokumentacji wymaganej przez MSR 39 lub MSSF 9;
  • Opracowanie metody prowadzenia sprawozdań;
  • Dobór metody pomiaru efektywności powiązań zabezpieczających do wymagań i potrzeb Klienta;
  • Przeszkolenie pracowników z zakresu nowych procedur i norm.