Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń

Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń

Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń

Podstawowym celem wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń jest uodpornienie wyniku finansowego na zmiany wyceny instrumentów zabezpieczających.

Przedsiębiorstwa, które do wyceny instrumentów finansowych stosują zapisy ustawy o rachunkowości narażają się na niebezpieczeństwo znacznych fluktuacji wyniku finansowego, które nie mają nic wspólnego z faktyczną kondycją spółki. Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń zgodnej z MSR-ami pozwala uniknąć takiej sytuacji, a jednocześnie nie jest związane z koniecznością wdrożenia MSR w innych procesach księgowych.

Zespół projektowy DM AFS oferuje naszym Klientom:

  • Prezentację metod rachunkowości zabezpieczeń;
  • Przygotowanie wzorów dokumentacji wymaganej przez MSR 39 lub MSSF 9;
  • Opracowanie metody prowadzenia sprawozdań;
  • Dobór metody pomiaru efektywności powiązań zabezpieczających do wymagań i potrzeb Klienta;
  • Przeszkolenie pracowników z zakresu nowych procedur i norm.