Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych

Otoczenie makroekonomiczne przedsiębiorstwa jest dynamiczne, a sam schemat jego działania polega na dokonywaniu różnego rodzaju decyzji, przede wszystkim decyzji inwestycyjnych. Podejmowane projekty inwestycyjne mogą być dowolnego rodzaju – ich klasyfikacja jest bardzo szeroka. Problemem podstawowym jest jednak określenie tego, czy projekt lub projekty należy podejmować.

Bardzo ważnym punktem jest dogłębna analiza każdego projektu, w który przedsiębiorstwo inwestuje znaczące dla niego środki lub/i które dotyczą działalności operacyjnej spółki. W związku z tym dogłębna ewaluacja projektu, zanim środki na jego finansowanie zostaną wydane, jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Współpracującym z DM AFS przedsiębiorstwom proponujemy sporządzenie fachowej oceny praktycznie dowolnego projektu inwestycyjnego planowanego do realizacji. Sporządzony przez nas raport może stanowić podstawę do podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej realizacji lub też pomoc w postaci dodatkowej analizy i informacji na temat planowanego przedsięwzięcia.