Audyt Sytuacji Finansowej

Audyt sytuacji finansowej

Audyt Sytuacji Finansowej

Sprawnie funkcjonujący dział finansowy musi spełniać szereg warunków, aby móc osiągnąć swój cel, jakim jest właściwe zarządzanie finansami Spółki. W szczególności, za kluczowe dla jego funkcjonalności uznaje się:

  • adekwatność do potrzeb organizacji,
  • efektywność operacyjno-kosztową,
  • integrację z innymi działaniami Spółki na płaszczyźnie informacyjnej.

W oparciu o wiedzę ekspertów i doświadczenie wyniesione ze współpracy z wieloma polskimi przedsiębiorstwami, Dom Maklerski AFS świadczy usługi analizy i audytu funkcjonujących rozwiązań w zakresie szeroko pojętego zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, mające na celu optymalizację prowadzonej działalności.

Efektem prowadzonych w ramach audytu prac jest raport zawierający zanalizowane i opisane procesy organizacyjne Spółki, wyszczególnione zidentyfikowane ryzyka, jakościową ocenę metod zarządzania tym ryzykiem, prognozy zmiany wyniku finansowego w zależności od zastosowanych rozwiązań, a także rekomendacje dotyczące ewentualnych działań optymalizacyjno-naprawczych.