WROCŁAW: Ochrona kapitału: Skuteczne metody zabezpieczania ryzyka walutowego (SZKOLENIE BEZPŁATNE)

WROCŁAW: Ochrona kapitału: Skuteczne metody zabezpieczania ryzyka walutowego (SZKOLENIE BEZPŁATNE)

Szczegóły szkolenia:
Opis szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, importową lub korzystających z zagranicznych walut w obrotach handlowych. Głównie adresowane jest do osób, które bezpośrednio uczestniczą w transakcjach wymiany walut w swoich firmach, takich jak sprzedaż waluty z eksportu lub zakup waluty na płatności importowe, oraz do osób nadzorujących te procesy.